image Meland


Kilde: Wikipedia

Næringsområder i Meland:

Moldekleiv næringsområde

Meland kommune ligg nordvest i Hordaland fylke og omfatter Holsnøy, Flatøy og mindre øyer mot Herdlefjorden. Meland kommune er i sterk vekst, med et innbyggertall på ca. 7.000. Kommunen har et godt utbygd kultur- og næringsliv der kommunen har arbeidsplasser både innen industri, servicenæring, jordbruk og offentlig tjenesteyting/forvaltning, men det er også et stort innslag av pendlere, både til Bergen og til nabokommunen Lindås

Les mer

Flatøy

Flatøy har én stor industribedrift som dominerer næringsstedet. Biltilgjengeligheten er god, blant annet med god tilknytning nordover og østover. Parkeringsdekningen og kollektivdekningen er god

 

Les mer

Flatøy Næringsområde

På Flatøy ligger Melands største bedrift, dette er et produksjonsanlegg for olje- og gassprodukter. Hele arealet er utbygd av Frank Mohn ( i dag Alfa Laval).

Les mer

Mjåtveit Næringspark

Mjåtveit ligger sentralt til i Meland kommune med god kommunikasjon helt frem til området. Næringsparken er under utvikling, og store deler av næringsparken er allerede solgt. Næringsparken egner seg til bruk av ulike næringer, her er det plass til både forretning, kontor og industri. Her ønsker man forskjellig aktivitet og NGIR skal opprette en miljøstasjon på området. Næringslokaler/tomter- enten individuelt eller som flerbruksbygg tilpasset leietakerne/kjøperne etter behov.

Les mer

Hjertås

Hjertås har vei helt frem til området, og ligger ved Frank Mohn Pipings industriområde, hvor det er produksjon av rørsystemer. Det er utgravet i to plan og ligger til sjø, og har muligheter for dypvannskai. Kai må eventuelt bygges. I dag rives det steinknuseverk på området, som vil være ferdig utnyttet i 2013. Tomten kan selges stykkevis, leies ut eller brukes i andre former for samarbeid.

Les mer

Kontakt

Hjemmeside

Kontakt:

Arealguiden er utviklet og driftes av Greater Stavanger, som den regionale næringsutviklerorganisasjonen i Stavangerregionen. Dersom du har spørsmål vedr løsningen som sådann er det best å kontakte:

Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Kontaktpersoner i regionene:

Bergensregionen
Vidar Totland
E-post: vidar[at]investinbergen.no
Tel: +47 959 12 970

Haugalandet
Inger Kallevik Haavik
E-post: haavik[at]h-vekst.no
Tel: +47 404 05 091

Hardanger
Trude L. Rinaldo
E-post: trude.rinaldo[athardangerraadet.no
Tel: +47 489 54 550

Østre Agder
Siri Asdal
E-post: siri.asdal[at]arendal.kommune.no
Tel: +47 995 10 141

Listerregionen
Renathe W. Oma
E-post: renathe[at]listernyskaping.no
Tel: +47 950 15 365

Stavangereregionen
Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Grenland
Petter Ellefsen
E-post: pe[at]vig.no
Tel: +47 913 03 005

Elverumsregionen
TBN
E-post: e-post
Tel: +47

Vestfold
Anja Vatne
E-post: e-post
Tel: +47