image Eigersund

Eigersund kommune ligger sør i Rogaland  og byen er Egersund. Kommunen grenser i vest til , i nord til Bjerkreim, Sirdal (Vest-Agder) og Lund, og i øst til Sokndal. Eigersund kommunen er med sine 14 902 innbyggere, regionsenteret i Dalane.

Egersund var opprinnelig kjent for sin fayanceproduksjon og en stor fiskerihavn med nærhet til fiskefeltene. I 132 år forsynte Egersund Fayancefabriks Co det norske folk med steintøy både til hverdags og fest. Eigersund er i dag Norges største fiskerihavn, målt i ilandført kvantum. Egersund er et viktig knutepunkt, både nå det gjelder havn, vei og jernbane.

Næringslivet er i dag preget av fisk og sildeolje, industri offshore, maritim teknologi og havbruk. Sjøfart er en viktig bransje med Fjord Line som største aktør. Det er høy industri og maritim-elektronikk kompetanse i kommunen. Eigersund er Norges tredje største sauekommune og samlet jordbruksareal i drift er i dag 47 km². Eigersund er en av de største hyttekommunene i Rogaland.

Egersund er en av landets best bevarte trehusbyer fra 1840- og 50 tallet. Store deler av sentrum utgjør et kulturmiljø som det er knyttet nasjonale interesser til. Et slående trekk ved trehusbebyggelsen er de mange fargene som preger husene i bybildet.Næringsområder i Eigersund:

Kaupanes

Kaupanes består i et område som omfatter ca 694 daa tiltenkt havne- og næringsindustri. Det er i dag etablert 31.500 m2 med bygningsmasse i området, fordelt på 136 daa.

Les mer

Eigersund Næringspark

Egersund Næringspark ligger strategisk plassert ved innfallsportalen til Stavangerregionen, ved E 39, like nord for kommunesenteret Egersund.

Les mer

Kontakt

Eigersund næring og havn v/Anne Vigdis Ellingsen

Tlf: . 911 17 477  

anne.vigdis.ellingsen@eigersund.kommune.no

Hjemmeside

Kontakt:

Arealguiden er utviklet og driftes av Greater Stavanger, som den regionale næringsutviklerorganisasjonen i Stavangerregionen. Dersom du har spørsmål vedr løsningen som sådann er det best å kontakte:

Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Kontaktpersoner i regionene:

Bergensregionen
Vidar Totland
E-post: vidar[at]investinbergen.no
Tel: +47 959 12 970

Haugalandet
Inger Kallevik Haavik
E-post: haavik[at]h-vekst.no
Tel: +47 404 05 091

Hardanger
Trude L. Rinaldo
E-post: trude.rinaldo[athardangerraadet.no
Tel: +47 489 54 550

Østre Agder
Siri Asdal
E-post: siri.asdal[at]arendal.kommune.no
Tel: +47 995 10 141

Listerregionen
Renathe W. Oma
E-post: renathe[at]listernyskaping.no
Tel: +47 950 15 365

Stavangereregionen
Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Grenland
Petter Ellefsen
E-post: pe[at]vig.no
Tel: +47 913 03 005

Elverumsregionen
TBN
E-post: e-post
Tel: +47

Vestfold
Anja Vatne
E-post: e-post
Tel: +47