image Porsgrunn


Kilde: Wikipedia

Næringsområder i Porsgrunn:

Campus Porsgrunn, Grenland

Telemarks største undervisningsmiljø med 2300 studenter, høgskoleansatte og forskningsmiljøer - det er en del av Campus Porsgrunn i Grenland. Høgskolen i Sørøst-Norge er den største aktør i dette skole- og teknologisenteret i Grenland.

Les mer

Enger Vallemyrene i Porsgrunn, Grenland

Næringsarealer med stort utviklingspotensiale mellom E18 og Porsgrunn sentrum i byregionen Grenland.

Les mer

Lundedalen i Porsgrunn, Grenland

Byggeklare næringstomter i Porsgrunn nær E18.

Les mer

Lønnebakke Næringsområde, Porsgrunn, Grenland

Lønnebakke Næringsområde, Langangen i Porsgrunn kommune er under etablering.

Les mer

Porsgrunn sentrum, Grenland

Norges «porselensby» har velutviklede bo- og næringsområder i sentrum som strekker seg elvelangs og spenner fra trehusmiljø til moderne urban bydel. Nye store utviklingsprosjekter gir betydelig potensial for næringsetablering.

Les mer

Herøya

Herøya er en av de mest allsidige og største industriområder i Norge. Området byr på mange fordeler og gode utviklingsmuligheter for store industriselskaper, leverandørindustri og for gründerbedrifter.

Les mer

Kontakt

Øyvind Solbakken
Næringsutvikler, Vekst i Grenland IKS

Kommunekontakt Porsgrunn

E-post:
os@vig.no

Telefon:
+47 905 80 733

Hjemmeside

Kontakt:

Arealguiden er utviklet og driftes av Greater Stavanger, som den regionale næringsutviklerorganisasjonen i Stavangerregionen. Dersom du har spørsmål vedr løsningen som sådann er det best å kontakte:

Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Kontaktpersoner i regionene:

Bergensregionen
Vidar Totland
E-post: vidar[at]investinbergen.no
Tel: +47 959 12 970

Haugalandet
Inger Kallevik Haavik
E-post: haavik[at]h-vekst.no
Tel: +47 404 05 091

Hardanger
Trude L. Rinaldo
E-post: trude.rinaldo[athardangerraadet.no
Tel: +47 489 54 550

Østre Agder
Bård Vestøl Birkedal
E-post: bard.birkedal[at]arendal.kommune.no
Tel: +47 481 03 455

Listerregionen
Renathe W. Oma
E-post: renathe[at]listernyskaping.no
Tel: +47 950 15 365

Stavangereregionen
Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Grenland
Øyvind Solbakken
E-post: oyvind.solbakken[at]porsgrunn.kommune.no
Tel: +47 905 80 733

Elverumsregionen
TBN
E-post: e-post
Tel: +47

Vestfold
TBN
E-post: e-post
Tel: +47