image Skien


Kilde: Wikipedia

Næringsområder i Skien:

Skien Nord, Grenland

Industriområdet Skien Nord er veletablert med offentlige kontorarbeidsplasser og domineres av jernbanestasjon og Skiens største private industribedrift, ABB.

Les mer

Bjørntvedt i Skien, Grenland

Næringstomter på Bjørntvedt i Skien kommune. 

Les mer

Skien sentrum, Grenland

Skien er Telemark fylkes administrasjon- og handelssentrum med småbutikker og kjøpesentra. Store boligutbygginger og rehabilitering av næringsbygg i sentrum trekker nytt næringsliv til byen.

Les mer

Myren i Skien, Grenland

Sentralt, langs en av Skiens to hovedinnfartsårer, ligger Myren. Området huser en god miks av handel, butikker og offentlig virksomhet som Skatt Sør, Skien brannvesen og Telemark politikammer.

Les mer

Skien Havneterminal Vold, Grenland

Skien havneterminal er samlokalisert med et industriområde på Vold. Industriområdet er en kombinasjon av industrivirksomhet og kontorarbeidsplasser.

Les mer

Kjørbekk og Rødmyr i Skien, Grenland

Byregionen Grenlands mest ekspansive storhandelsområde har 1 300 dekar næringsområde og 3 500 ansatte.

Les mer

Kontakt

Ståle Tveit

Næringsutvikler, Vekst i Grenland IKS

Kommunekontakt Skien

 st@vig.no

 Mob.tlf. 95730277 

Hjemmeside

Kontakt:

Arealguiden er utviklet og driftes av Greater Stavanger, som den regionale næringsutviklerorganisasjonen i Stavangerregionen. Dersom du har spørsmål vedr løsningen som sådann er det best å kontakte:

Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Kontaktpersoner i regionene:

Bergensregionen
Vidar Totland
E-post: vidar[at]investinbergen.no
Tel: +47 959 12 970

Haugalandet
Inger Kallevik Haavik
E-post: haavik[at]h-vekst.no
Tel: +47 404 05 091

Hardanger
Trude L. Rinaldo
E-post: trude.rinaldo[athardangerraadet.no
Tel: +47 489 54 550

Østre Agder
Bård Vestøl Birkedal
E-post: bard.birkedal[at]arendal.kommune.no
Tel: +47 481 03 455

Listerregionen
Renathe W. Oma
E-post: renathe[at]listernyskaping.no
Tel: +47 950 15 365

Stavangereregionen
Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Grenland
Øyvind Solbakken
E-post: oyvind.solbakken[at]porsgrunn.kommune.no
Tel: +47 905 80 733

Elverumsregionen
TBN
E-post: e-post
Tel: +47

Vestfold
TBN
E-post: e-post
Tel: +47