Søndre Viken

Søndre Viken er en region med et variert by og landområde beliggende i kystområdet mellom svenskegrensen og Follo øst for Oslo.

Området har nær 250 000 innbyggere, og består av byene Sarpsborg, Halden og Fredrikstad sammen med den rike jordbrukskommunen Rakkestad samt kystperlen Hvaler kommune. Området ligger i hovedfartsåren mellom kontinentet og Norge og preges av usedvanlig god infrastruktur med gode togforbindelser til Oslo og Gøteborg, 4 felts E6 til grensen samt den største havnen mellom Oslo og Gøteborg.

Norges første industri ble etablert i dette området og næringslivet er svært variert med tradisjonsrike bedrifter og nye innovative bedrifter i samhandling. Næringsområder som prosessindustri, gjenvinning/sirkulærindustri, plastindustri, byggenæring, maritim industri, matproduksjon mm., er svært godt representert. Området har huset internasjonalt anerkjent forskningssenter innen atomindustrien, og har god tilgang til lokalt utdannet kompetanse fra bl.a Høyskolen i Østfold.

Søndre Viken er et populært område for å bo med mange naturperler og byer med flotte urbane kvaliteter.

Kommunene Sarpsborg, Fredrikstad, Halden, Rakkestad og Hvaler samarbeider om næringsutvikling i Søndre Viken.

For mere informasjon om regionen og mulighetene i næringslivet der ta kontakt med Helge Hasvold på helhas@fredrikstad.kommune.no

Vis kartlag

Nettanlegg (strøm)
Topografisk
Sjøkart

Kartlag hentet fra NVE, Kartverket og SSB

image image image image image