Vestfold

Vestfold kan tilby varierte, tilrettelagte og attraktive næringsarealer og lokaler.

Vestfold har 250 000 innbyggere, og innenfor en reiseavstand på 60 minutter bor det mer enn 1 000 000 personer. Fylkets effektive infrastruktur består blant annet av internasjonal flyplass, intercity tog, firefelts motorvei, ferjer og containerhavn.

Vestfold har et meget variert næringsliv inkludert store internasjonale bedrifter, en rekke teknologibedrifter, næringsmiddel aktører, logistikk/netthandel, entreprenører og en omfattende maritim sektor. Fylket er også en stor aktør innen samfunnssikkerhet og beredskap både nasjonalt og internasjonalt. Kombinasjonen av tilgang til kunnskap, fornybar elektrisk kraft og et datafibernett, som når 300 millioner europeere innen 20 millisekunder, gjør at Vestfold er en god vert også for nye kraftforbrukende virksomheter.

Om man velger å bosette seg landlig eller i en av byene er avstanden kort til handelssenter, restauranter, kulturtilbud og flotte rekreasjonsområder.

Vis kartlag

Nettanlegg (strøm)
Topografisk
Sjøkart

Kartlag hentet fra NVE, Kartverket og SSB

image image image image image image image