Stemmen Næringsområde

Området ligger nær kommunesenteret i Drangedal.

Området er etablert med flere virksomheter. Drangedal kommune og Vestmar Eiendom tilbyr byggeklare næringstomter. Tomtene er regulert til kontor, lager og industri.

Infrastruktur:

  • Området ligger nær hovedferdselsåren FV 109 gjennom Drangedal. Omlag 50 min reisetid til Skien og 35 min til Kragerø/ E-18.
  • Det er god kollektivtilgjengelighet til/fra området.

Bedrifter som i dag er lokalisert i Stemmen:

  • Vianor Drangedal
  • Drangedal Everk KF
  • Indre Agder og Telemark Avfallsselskap

Kontakt

Petter Ellefsen
Spesialrådgiver, Vekst i Grenland

+47 913 03 005

pe@vig.no

Tilbydere


apartment
map Tomt til salgs
apartment Bygning til leie
business Bygning til salgs
Arealguiden er en kostnadseffektiv kanal for å nå de som leter etter slike arealer. Har ditt selskap noe å tilby? Les mer om annonsering på Arealguiden.