Grenland er et av Norges viktigste industriområder. I tillegg til å være et tyngdepunkt for prosessindustrien, har området en betydelig mekanisk og elektromekanisk industri. Energiteknikk- og produksjon, IT og handel er andre store næringer.

Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien kommuner samarbeider gjennom Grenlandssamarbeidet om strategisk næringsutvikling i regionen..

En ideell destinasjon for industriell etablering

Når det kommer til å etablere industri, er valget av lokasjon avgjørende for suksessen til enhver bedrift. Regionen Grenland i Norge har lenge vært anerkjent som en optimal destinasjon for industriell etablering, og dette skyldes flere nøkkelfaktorer som gir bedrifter en konkurransedyktig fordel.
Les mer..

Pionerer innen karbonlagring med Breivik-terminalen

Grenland, en region i Norge, har etablert seg som en ideell destinasjon for bedrifter som satser på karbonlagring, og en sentral aktør i denne satsingen er Breivik-terminalen. Denne terminalen spiller en avgjørende rolle i det banebrytende prosjektet Langskip, hvor CO2 fra industrien blir transportert og lagret i brønner under Nordsjøen.
Les mer..