Tilbake

Herøya

Herøya er en av de mest allsidige og største industriområder i Norge. Området byr på mange fordeler og gode utviklingsmuligheter for store industriselskaper, leverandørindustri og for gründerbedrifter.

Herøya industriområde består av Herøya Industripark, Siva Herøya næringspark, Grenland Havns havnearealer, Eramet og noen mindre arealer.

Herøya har en god miks av produksjonsindustri, leverandørindustri, logistikk og kontorarbeidsplasser. 2500 jobber i mer enn 130 virksomheter som spenner bredt fra store prosessindustriselskaper til leverandørindustri med virksomheter innen FoU, analyse, IT, engineering, logistikk og lager.

Herøya er miljøet for fremtidsrettet industri- og næringsutvikling. Det er tett samarbeid med FoU og teknologi miljøer i og utenfor Herøya. Over 20 gründerbedrifter er tilknyttet inkubatormiljø Proventia og Herøyas pilotarena er etterspurt. I forskningsparken er flere ledende forskningsmiljøer samlet.

Store fortrinn på Herøya er solid industrikompetanse, et bredt spenn av tjenesteleverandører og leverandørindustri, FoU- miljøer, inkubator og test muligheter, samt gode effektive logistikkmuligheter.

Noen store produsenter på Herøya:

Av forsknings og servicebedrifter nevnes:

Herøya er integrert med Grenlands andre store industriområde, Frier Vest, som nå utvider for nye industriarealer. Andre FoU- og teknologi-miljøer i nærområdet er Gassnova, TelTek og Campus Porsgrunn, Universitetet i Sørøst-Norge, som samarbeider med Herøyas virksomheter.

Utviklingsområde på Herøya

Herøya Industripark utvikler nye næringsarealer på Herøya gjennom utfylling i Gunneklevfjorden.

Kontakt:

Porsgrunn kommune

Herøya industripark

Siva Herøya Industripark

Grenland HavnDette er norsk

Kontakinfomasjon

Porsgrunn kommune
Øyvind Solbakken
Næringssjef
+47 905 80 733

Tilbydere

Følgende selskaper tilbyr tomter og/eller annen eiendom på dette området