Tilbake

Kjørbekk og Rødmyr

Telemarks største og mest sentralt beliggende handel- og industriområde byr på nye tomtemuligheter og lokaler til leie.

Kjørbekk og Rødmyr er veletablerte næringsområder med store potensialer for nyetableringer. Området ligger i hovedfartsåren mellom tvillingbyene Skien og Porsgrunn, og er et viktig satsingsområde for handel- og næring i Grenland regionens overordnede areal- og transportplan.

Kjørbekk egner seg hovedsakelig til storhandel og forretningsetablering med areal på mer enn 1 500 kvadratmeter. Over 150 virksomheter er samlet på Kjørbekk, bl.a. store kjedebutikker, engrosvirksomheter, detaljhandel og også produksjonsbedrifter.

Rødmyr egner seg bra for industrivirksomheter og handel med plasskrevende varer, bl.a. biler, båter og byggevarer o.l.

Kjørbekk og Rødmyrs interesseorganisasjon, KRIO, forener virksomhetene som er etablert her og ivaretar næringsutvikling for hele området.

Infrastruktur /kollektiv
Sentralt plassert i bybåndet i Grenland

Gode parkeringsforhold

Godt busstilbud

15 min til E18

Veiforbindelse til hele Telemark og E134 til Vestlandet.

Store utviklingsområder
Kjørbekk og Rødmyr har flere store tomtearealer og lokaler til leie tilgjengelig.

Rødmyr Vest i full gang. 34 tomter på 90 mål gjøres klare for utbygging i løpet av 2017. Disse arealene dekker behovet for nyetableringer de neste fem årene. Flere arealer er satt av for videre vekst i lengre tidsperspektiv.

Kontakinfomasjon

Skien kommune
Monika Lønnebakke
Head of Economic Development
+47 480 50 316

Tilbydere

Følgende selskaper tilbyr tomter og/eller annen eiendom på dette området