Tilbake

Lønnebakke Næringsområde

Lønnebakke Næringsområde, Langangen i Porsgrunn kommune er under etablering.

Langangen Næringspark ligger sentralt plassert mellom Porsgrunn og Larvik, drøyt 10 km sørøst for Porsgrunn sentrum, nær fylkesgrensen til Vestfold og har direkte tilknytning til ny E18. Her legges det til rette for å etablere et næringsareal på ca. 700 mål.

Området ligger godt plassert på hovedferdselsåren E18 med korte avstander til bl.a. Grenland Havn, Larvik havn og TORP Sandefjord lufthavn.

Kontakinfomasjon

Porsgrunn kommune
Øyvind Solbakken
Næringssjef
+47 905 80 733

Tilbydere

Følgende selskaper tilbyr tomter og/eller annen eiendom på dette området