Tilbake

Lundedalen

Byggeklare næringstomter i Porsgrunn nær E18.

Lundedalen ligger nær E18 med innkjøring fra Heistad. Området er regulert til allsidig næringsområde, kontor, lager og industri. Her er det ca 12 daa ledige areale som kan deles til ulike tomtestørrelser etter behov. Vann, vei og avløp ligger i veien utenfor tomtene.

Infrastruktur:

Kollektivtrafikk:
Det er god kollektivtilgjengelighet til/fra området.

Kontakinfomasjon

Porsgrunn kommune
Øyvind Solbakken
Næringssjef
+47 905 80 733

Tilbydere

Følgende selskaper tilbyr tomter og/eller annen eiendom på dette området