Tilbake

Skjerkøya

Attraktivt næringsområde i Bamble som kan gi muligheter for både sjø- og landbaserte næringer.

Området ligger mellom E18 og Frier Vest er koblet til sentral infrastruktur. Gunstig beliggenhet i forhold til havnefasiliteter i Grenland.

Ferdige opparbeidede/planerte og byggeklare næringstomter. Området er regulert til industri, kontor, lager, verksted med tilhørende anlegg.

Kontakinfomasjon

Bamble kommune
Hege Cecilie Bjørnerud
Næringssjef
+47 480 95 112

Tilbydere

Følgende selskaper tilbyr tomter og/eller annen eiendom på dette området