Tilbake

Sannidal Stasjon

Næringsområdene i Sannidal ligger sentralt til i rundkjøringen ved de to hoved innfartsveiene mot Kragerø sentrum.

Det er ledige opparbeidede arealer. Områdene er regulert til industri og lagervirksomhet.

I området finnes det i dag bilverksteder, bensinstasjon og dekksenter.

Infrastruktur

Vegforbindelse:

  • 5 min kjøring til E18 ved Tangenkrysset/Gjerdemyra

Kollektiv:

  • Nord og sørgående kollektivtrafikk kjører gjennom området.

Kontakinfomasjon

Kragerø kommune
Geir Lia
Næringsutvikler
+47 993 66 166

Tilbydere

Følgende selskaper tilbyr tomter og/eller annen eiendom på dette området