Tilbake

Kåsa-Øverland industriområde

På Kåsa-Øverland ved Neslandsvatn tilbyr Drangedal kommune ca. 60 daa ferdig regulerte næringsarealer.

Det er ikke gjort grunnarbeider på næringstomtene, men vann, avløp, vei og kraftforsyning er lagt inn i industriområdet.

Infrastruktur:
Fra området er det 15 min kjøretid til Kragerø/E-18 på RV38 og 20 min til kommunesenteret i Drangedal.

Kontakinfomasjon

Drangedal kommune
Tore Halvorsen
Næringsutvikler
+47 984 12 859

Tilbydere

Følgende selskaper tilbyr tomter og/eller annen eiendom på dette området