Tilbake

Bjørntvedt

Næringstomter på Bjørntvedt i Skien kommune.

Beliggenhet :
Tomtene ligger sentralt plassert i et etablert næringsområde på Bjørntvedt, få minutters kjøring til sentrum i både Skien og Porsgrunn.

Regulering.

Forretning/industri/ilager.

Forretningsformålet er begrenset til plasskrevende varer, definert som biler, båter, campingvogner, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer, samt salg fra planteskoler/hagesenter.

Tomt

Tomtene leveres grovplanert med veg, vann og avløp frem til tomtegrensen.

Kontakinfomasjon

Skien kommune
Monika Lønnebakke
Head of Economic Development
+47 480 50 316

Tilbydere

Følgende selskaper tilbyr tomter og/eller annen eiendom på dette området