Tilbake

Langrønningen næringsområde

Nytt næringsområde tilknyttet nytt kryss på E18 gjennom Bamble.

Området er regulert til storhandel og serviceaktiviteter. Flere bedrifter er under etablering i området og det planlegges for utvidelser. Området ligger i krysningspunkt mot de store hytteområdene i kommunen.

Kontakinfomasjon

Bamble kommune
Hege Cecilie Bjørnerud
Næringssjef
+47 480 95 112

Tilbydere

Følgende selskaper tilbyr tomter og/eller annen eiendom på dette området