Tilbake

Enger Vallemyrene

Næringsarealer med stort utviklingspotensiale mellom E18 og Porsgrunn sentrum i byregionen Grenland.

Engerområdet er et av de sentrale satsingsområdene for næringsutvikling i Grenland. Arealet består av flere parseller både bebygd og ubebygd. Området er flatt og eiendommen har et totalt areal på ca. 170 dekar. Av dette er ca. 70 dekar allerede regulert til forretning og annen næring. Planlagt handel- og lager/produksjonsareal er 95 000 kvm. Området er under regulering.

Infrastruktur/kollektiv
Vegforbindelse: Ligger ved hovedveinettet til Porsgrunn, Skien og Telemark. Ca. 5 min fra E18

Kollektivforbindelse: Gode lokale busstilbud. 10 min fra kollektivknutepunkt, buss og tog.

Kontakinfomasjon

Porsgrunn kommune
Øyvind Solbakken
Næringssjef
+47 905 80 733

Tilbydere

Følgende selskaper tilbyr tomter og/eller annen eiendom på dette området