Tilbake

Kragerø Næringspark, Fikkjebakke

Kragerø Næringspark, Fikkjebakke - en park i utvikling!

Kragerø Næringspark ligger tett ved E18 på Fikkjebakke ved Sannidal. Området, som ligger mellom Kragerø og Drangedal ved traseen for ny E18, har god tilgang på areal. Næringsparkens tomteområde og infrastruktur utvides og utvikles kontinuerlig. Reguleringsformål er industri, lager og kontor.

Omlag 30 bedrifter og 300 arbeidsplasser er lokalisert i Kragerø Næringspark.

Noen virksomheter

  • Weifa AS
  • Moelven Sør-Tre Bruk AS,
  • Marwin AS
  • Plastinor AS.

Infrastruktur/kollektiv

  • 2 km til E18, Tangenkrysset.
  • egen arbeidsbuss fra Kragerø sentrum til næringsparken

Kontakinfomasjon

Kragerø kommune
Geir Lia
Næringsutvikler
+47 993 66 166

Tilbydere

Følgende selskaper tilbyr tomter og/eller annen eiendom på dette området