Tilbake

Stilnestangen nord i Kragerø

Et spennende utviklingsområde sentralt i Kragerø.

Kragerø kommune og havneaktører er etablert på området i dag. Det er ledig byggeklare tomter for nye virksomheter. Nordre del av Stilnestangen utvikles til å kombinere havneareal, industri, sjørelatert næring og småbåthavn, forretning for storhandel og mindre butikker samt kontorarbeidsplasser.

Områdets sentrumsnære beliggenhet, nær sjøen og byens innfartsårer med fergeterminal og busstasjon, gjør at arealene egner seg godt for arealintensiv og sjøbasert næring.

Infrastruktur/kollektiv

  • 12 min kjøring til E18
  • Tilgang til dypvannskai, 260 meter kaifront
  • Kollektiv: 10 min. gange til busstasjon og fergeterminal

Kontakinfomasjon

Kragerø kommune
Geir Lia
Næringsutvikler
+47 993 66 166

Tilbydere

Følgende selskaper tilbyr tomter og/eller annen eiendom på dette området