Tilbake

Skien Brygge

Skien Brygge er en forlengelse av Skien sentrum og utvikles til ny bydel for bolig, opplevelse og næring.

Hovedplan for området er godkjent og det planlegges for gang/sykkelforbindelse over elveløpet til Klosterøya og vestre del av sentrum.

Skien brygge er foreslått som lokalisering av fylkesadministrasjonen for Vestfold og Telemark fylke.

Infrastruktur/kollektiv

  • Gangavstand sentrum
  • Gode bussforbindelser i hele byregionen Grenland
  • Tett på fv32
  • Mulig fremtidig jernbanestopp

Kontakt:

Kontakinfomasjon

Skien kommune
Monika Lønnebakke
Head of Economic Development
+47 480 50 316

Tilbydere

Følgende selskaper tilbyr tomter og/eller annen eiendom på dette området