Tilbake

Frier Vest Industriområde

Frier Vest industriområde i Grenland har potensial for ny framtidsrettedt og bærekraftig industrivirksomhet. Området en del av byregionen Grenland med 115 000 innbyggere, og ligger bare 20 minutters reise fra Skien og Porsgrunn og kystbyen Langesund.

I Frier Vest inngår de petrokjemiske anleggene til Ineos, Noretyl og Inovyn og deres industrielle infrastruktur. I motsatt ende ligger ØPD med sin industrielle virksomhet.

Det planlegges for nytt havneareal med dypvannskaier (15m) og fremtidig tilknytning til bane (Grenlandsbanen). Totalt omfatter områdeplanen for Frier Vest omtrent 4.000 da mens langsiktig areal er knappe 10.000 da. Det er kort vei til E18 via Fv353. Frier Vest er også integrert med Herøya industripark på andre siden av Frierfjorden.

Frier Vest planlegges for krevende industri som eksempelvis biobasert industri, materialgjenvinning og plastproduksjon. I tillegg avsettes arealer for virkesterminal og arealkrevende logistikkvirksomhet.

Fortrinn på Frier Vest er

  • God arealtilgang
  • Direkte tilgang til deepsea havneterminaler
  • Industriell infrastruktur (kraft, damp, gasser etc)
  • Stort industrielt kompetansemiljø / industripark

Kontakt:
Bamble kommune

Frier Vest AS

Ineos Bamble AS

Kontakinfomasjon

Bamble kommune
Hege Cecilie Bjørnerud
Næringssjef
+47 480 95 112

Tilbydere

Følgende selskaper tilbyr tomter og/eller annen eiendom på dette området