Tilbake

Stemmen næringsområde

Området ligger nær kommunesenteret i Drangedal.

Området er etablert med flere virksomheter. Drangedal kommune og Vestmar Eiendom tilbyr byggeklare næringstomter. Tomtene er regulert til kontor, lager og industri.

Infrastruktur:

  • Området ligger nær hovedferdselsåren FV 109 gjennom Drangedal. Omlag 50 min reisetid til Skien og 35 min til Kragerø/ E-18.
  • Det er god kollektivtilgjengelighet til/fra området.

Bedrifter som i dag er lokalisert i Stemmen:

  • Vianor Drangedal
  • Drangedal Everk KF
  • Indre Agder og Telemark Avfallsselskap

Kontakinfomasjon

Drangedal kommune
Tore Halvorsen
Næringsutvikler
+47 984 12 859

Tilbydere

Følgende selskaper tilbyr tomter og/eller annen eiendom på dette området