Tilbake

Meikjær Næringsområde

Ferdig opparbeidet næringsområde i Bamble nær E-18 ca 10 km sør for Stathelle.

På området er det lagt ut 4 tomter for salg. Tomtestørrelsene varierer fra 2,8 til 3,5 mål.

Området er regulert til næring og detaljhandel.

Infrastruktur:
Attraktiv beliggenhet nær E-18

Kollektiv:
God bussforbindelse. Kragerøbussen, skolebuss

Kontakinfomasjon

Bamble kommune
Hege Cecilie Bjørnerud
Næringssjef
+47 480 95 112

Tilbydere

Følgende selskaper tilbyr tomter og/eller annen eiendom på dette området