Elverumregionen / Elverum / Løvbergsmoen

Løvbergsmoen

Første byggetrinn i utbyggingen av Løvbergsmoen Næringspark er klar. De første næringstomtene i næringsparken er lagt ut for salg og to er allerede solgt.

Løvbergsmoen Næringspark ligger ved riksveg 25 på østsiden av Elverum. Næringsparken har god tilgjengelighet fra riksveg 25 og ligger ca. 3 km fra bykjernen i Elverum.

Tomtene ligger i et forholdsvis flatt område med furuskog. Byggegrunnen består av sand og massene er godt egnet som byggegrunn. Reguleringsplanen for Løvbergsmoen næringspark ble vedtatt i 2011. Det tillates forretning på inntil 3000m2 BRA for plass- eller transportkrevende varegrupper som omfatter møbler og hvitevarer, biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer, salg fra planteskoler og hagesenter, veterinærkontor, kontor og lagerlokaler. Utvendig salgsarealer tillates.

1. byggetrinn omfatter et areal på totalt 27.000 kvadratmeter. Tomtene kan oppdeles etter behov. Infrastrukturarbeidene for første byggetrinn ble ferdigstilt i løpet av juni 2013. Tomtene har vært byggeklare klare siden august 2013.

Contact

Offerers

map Land for sale
apartment Building for sale
business Building for rent