Kragerø

Kragerø er den sydligste bykommunen i Telemark. Innbyggertallet er 10.500 og arealet 305 km2. Kragerø grenser mot Gjerstad i Agder og Drangedal og Bamble i nord og øst. E18 går gjennom kommunen og med Fv38 som tilknytningsvei til sentrum. Kommunens mange øysamfunn er knyttet til sentrum gjennom godt utbygd fergetilbud fra sentrum. Kragerø er kjent kunstnerby hvor bl.a. Edvard Munch har bodd.

Kragerø har et variert næringsliv med turisme og reiseliv, handel og industri som hovednæringer.  Sommerbyen Kragerø med alle øyene i skjærgårdsparken ut til Jomfruland er populære feriemål med yrende handel og liv i sommerhalvåret. På ulike næringsområder i kommunen blir det produsert byggevarer, medisiner, sjømat mm.

Kragerø er populært boområde med tilbud i sørlandsmiljø, i øysamfunn eller mer landlig. Det er godt utbygd offentlig tjenestenett med tilbud for barn, helsetjenester, transport mv.

www.kragreo.kommune.no

or tune your search with the filters:

Selected areas

...
Kragerø Business...
Storage and Industry
...
Kragerø Centre
Sentrumsfunksjoner
...
Sannidal Station
Storage and Industry
...
Stilnestangen, in...
Storage and Industry

people innbyggere

terrain km2 landareal

Utdanningsprofil ?
Eiendom ?

Geir Lia

Næringsutvikler
mob: 993 66 166

Grunde Wegar Knudsen

Ordfører