Grenland / Bamble / Langrønningen næringsområde

Langrønningen næringsområde

Nytt næringsområde tilknyttet nytt kryss på E18 gjennom Bamble. Området er regulert til storhandel og serviceaktiviteter.  Flere bedrifter er under etablering i området og det planlegges for utvidelser. Området ligger i krysningspunkt mot de store hytteområdene i kommunen.

Contact

Næringssjef
Hege Cecilie Bjørnerud
Tlf. +47 480 95 112

postmottak@bamble.kommune.no - merk mail "Næring"

Offerers

map Land for sale
apartment Building for sale
business Building for rent