Bergensregionen / Alver / Nordhordland Næringspark

Nordhordland Næringspark

Nordhordland Næringspark ligger sentralt like nord for Bergen i Lindås kommune ved E39 og Osterfjorden. Her planlegges det en næringspark på hele 500 mål med både dypvannskai og tilkomst rett på E39.

Store og kostnadseffektive arealer

Næringsparken består av to større næringsområder som ligger rett på sjø og ved E39. Totalt er det ca. 500 mål med muligheter for fremtidige utvidelsesmuligheter. Reguleringsbestemmelsene er fleksible. Byggehøyde er inntil 21 meter med høy utnyttelse, 150 % BRA.

Nordhordland Næringspark er under etablering, og dette gir store muligheter for å skreddersy løsninger både i forhold til tomtestørrelser, bedriftens behov og krav. Her kan man kjøpe egen tomt eller få skreddersydde løsninger for bedriftens behov.

Det tilrettelegges nå med dypvannskai på inntil 380 meter med gode dybdeforhold. Havneområdet har store landarealer og planlegges i henhold til nye miljøkrav. Havnen vil ha gode klimatiske og maritime forhold.

Reguleringsplanen til området kan hentes fra den høyre kolonnen under «Nyttig informasjon».

Har du lyst til flere opplysninger på området, kan du gå inn på "Se Eiendom" nettsiden.

Kontakt

Vidar Totland
Invest in Bergen

+47 959 12 970

vidar@investinbergen.no

 

Tilbydere

map Tomt til salgs
apartment Bygning til leie
business Bygning til salgs
Arealguiden er en kostnadseffektiv kanal for å nå de som leter etter slike arealer. Har ditt selskap noe å tilby? Les mer om annonsering på Arealguiden.