Bergensregionen / Øygarden / Ljøsnesbukta/Naturgassparken

Ljøsnesbukta/Naturgassparken

Ljøsnesbukta består idag av Naturgassparken og andre virksomheter som utnytter naturgass (som kommer fra Trollfeltet) som råstoff og energikilde. Naturgassparken er Norges eneste næringspark som kan tilby naturgass gjennom eget ledningsnett som er tilknyttet Trollfeltet.

Det satses stort på dette området og målet er å vokse mer og på sikt er det planer om å utvide næringsområdet slik at det større deler av Ljøsnesbukta kan brukes til ulike typer næring. Fra Bergen sentrum er det 50 minutter med bil til Ljøsnesbukta. 

Gyldig reguleringsplan for området er ikke lenger helt tilpasset aktuell markedsføring og salg, og det pågår derfor for tiden (vår 2019) en revisjon av planen.

Northern Lights prosjektet
Naturgassparken vil kunne ta en aktiv rolle i å redusere Norges karbonutslipp. «Northern Lights» prosjektet handler om å skipe karbondioksid fra norske fabrikker til Ljøsnesbukta, og derfra videre i rør til sikre reservoarer under sjøen i Nordsjøen.

Partnerne Equinor, Shell og Total er i gang med detaljert planlegging knyttet til dette initiativet, og den endelige investeringsbeslutningen forventes tatt i 2020/21. Gitt en positiv investeringsbeslutning vil Naturgassparken sin stilling som et industrielt knutepunkt være styrket, ved at det vil åpne opp for industrielle initiativ som vil kunne gjøre seg nytte av tilgjengelig CO2.

Eiere
CCB er sammen med Øygarden kommune i dag viktigste eier og tilbyder av areal for potensielle kjøpere av arealer. Se CCB sine egne hjemmesider "CCB Kollsnes".

Havn
I Ljøsnesbukta finnes egen kai. 

Reguleringsplan
Reguleringsplanen til området kan hentes fra den høyre kolonnen under «Nyttig informasjon».

Ønsker du flere opplysninger på området, kan du også gå inn på "Se Eiendom" nettsiden.

Kontakt

Vidar Totland
Invest in Bergen

+47 959 12 970

vidar@investinbergen.no

 

Tilbydere


map
map Tomt til salgs
apartment Bygning til leie
business Bygning til salgs
Arealguiden er en kostnadseffektiv kanal for å nå de som leter etter slike arealer. Har ditt selskap noe å tilby? Les mer om annonsering på Arealguiden.