Elverumregionen / Elverum / Grundsetmoen

Grundsetmoen

Tomtene ligger sentralt på Grundsetmoen Industriområde, og vil ha god tilgjengelighet fra nye rv. 3.

Tomtene eies av Elverum Tomteselskap AS og er på ca. 240.000 kvm fordelt på 8-10 ulike gårds- og bruksnumre. Tomtene kan deles opp etter kundenes ønske/behov.
Detaljregulering av området vil igangsettes i nær fremtid, men det finnes allerede noen byggeklare tomter i tilknytning til dagens rv. 3.

Kontakt

Tilbydere

map Tomt til salgs
apartment Bygning til leie
business Bygning til salgs
Arealguiden er en kostnadseffektiv kanal for å nå de som leter etter slike arealer. Har ditt selskap noe å tilby? Les mer om annonsering på Arealguiden.