Haugesundsregionen / Karmøy / Raglamyr Sør

Raglamyr Sør

Plassert midt i en region som er spådd en eksplosiv befolkningsvekst, er Raglamyr et naturlig møtepunkt for handel og næring.

Raglamyr Sør blir en betydelig utvidning av næringsområdet på Raglamyr. Raglamyr har lenge vært det største handelsområdet i regionen og med utbyggelesen i sør vil området etterhvert vokse sammen med næringsområdet på Norheim. Dette vil føre til et komplimentert og attraktivt næringsområde med et stort kundegrunnlag. Fylkesvei 47 mellom Norheim og Raglamyr vil lage et effektivt veinett som knytter Karmøy og Norheim nærmere Raglamyr. Veien knyttes opp mot veiene mot Bergen, Stavanger og Oslo, og vil derfor bli en viktig transportåre som går rett igjennom Raglamyr Sør.

Varehandelsrapporten 2010 fra Sparebanken Vest viser at Raglamyr er det handelsområdet på Haugalandet som omsetter mest, og som fremdeles vil vokse mest i årene som kommer, basert på gjennomsnittlig historisk vekst.

Arealbruken er i hovedtrekkene kontor, lager og handel med arealkrevende varer.

Foreløpig er planen at det ikke vil bli solgt fastsatte tomtestørrelser, men at kjøperne selv bestemmer størrelsen på tomten etter behov.

Kontakt

Inger Kallevik Haavik

+47 404 05 091

haavik@h-vekst.no

Tilbydere

map Tomt til salgs
apartment Bygning til leie
business Bygning til salgs
Arealguiden er en kostnadseffektiv kanal for å nå de som leter etter slike arealer. Har ditt selskap noe å tilby? Les mer om annonsering på Arealguiden.