Østre Agder / Åmli / Engenes Næringsområde

Engenes Næringsområde

Engenes næringspark ligger vakkert til ved Nidelva i Åmli sentrum.

Over broen og til venstre. Bak feltet troner vakre Trogfjell og like ved næringsparken ligger en fritidspark, med badeplass, grillområde og sandvolleyballbaner. I Sentrum, på den andre siden av elven finnes det kafeer, lege, apotek, politi, rådhus, Prix og Joker, post i butikk, bakeri, blomster, klær, bank, bensinstasjon, ladestasjon el-biler og diverse andre virksomheter.

Engenes Næringspark er i bruk til ulike næringsvirksomheter, kraftproduksjon (Åmli kraftverk) samt offentlig friområde. Næringsparken er regulert slik at tomtene langs Engenesveien er velegnet for publikumsrettede virksomheter (Salg/service) mens de mer bakenforliggende er regulert mer til kontorbygg og/eller produksjonsbedrifter med mindre bygg. Det er også avsatt areal for litt større bygg i bakkant av arealet. På Engenes kan du kjøpe en, eller flere tomter, og sette sammen slik at du får den størrelsen du ønsker.

Fra før har næringsparken solide bedrifter som MultiCom, Kakemesteren, Åmli Bilverksted, Mezina/Wellvita, Åmli Totalbygg, Åmli Trevare, Åmli Regnskap og AT Skog.

I næringsparken ligger også Veksthuset, en næringshage der man kan leie seg kontorplass. Bedrifter som holder til her er Åmli regnskapskontor, AT Skog, Olstad og Lindtveit AS, Åmli Bygg AS,  Åmli Totalbygg ASog Debio. For leie av kontorlokaler kontakt Åmli Veksthus AS – e-post: tre@amli.kommune.no

Tomtene er opparbeidet. Ta kontakt med Åmli kommune for å finne ut hvilke muligheter du har for etablering av eget bedriftslokale.

Tomtene selges ferdig opparbeidet. Pris fra 337,- til 416,- pr. m2 (desember 2016) Prisene indeksreguleres etter konsumprisindeks

Spesielle kvaliteter:

  • Nærhet til Åmli sentrum og attraktivt friluftsområde
  • Fleksibelt areal

Kontakt

Tilbydere

map Tomt til salgs
apartment Bygning til leie
business Bygning til salgs
Arealguiden er en kostnadseffektiv kanal for å nå de som leter etter slike arealer. Har ditt selskap noe å tilby? Les mer om annonsering på Arealguiden.