Østre Agder / Grimstad / Campus Grimstad

Campus Grimstad

Ledige tomter og ledig kontorlokaler

Campus Grimstad skal over tid utvikles til et nytt bydelsområde med næring, kontor, universitetsrelaterte formål, forskning, park, bolig, idrett og kultur. Vedtatt områderegulering av Campus Grimstad gir betydelige utbyggingsmuligheter og J.B Ugland Eiendom som største eier og utvikler er interessert i å komme i kontakt med aktører med ideér eller behov som kan bidra til å forsterke utviklingen av hele området.  Se dokumentlisten for en oversikt over ledig tomter innenfor Campus Grimstad og et anslag på utnyttelsesgrad basert på gjeldende regulering.

Campusområdet har vist seg attraktivt for lokalisering av kontor, - og kompetansearbeidsplasser, derfor er mesteparten av eksisterende arealer fullt utleid.  Eksisterende bygningsmasse i området er ca. 65 000 m2 og består av et mangfold av bedrifter og virksomheter (både offentlige og private). 

Det finnes noen ledige lokaler i Sørlandets Teknologipark. J.B Ugland Eiendom håndterer all utleie og forvaltning selv, og har mulighet til å foreta fortløpende tilpasninger for å imøtekomme aktuelle behov, enten gjennom eksisterende bygningsmasse eller ved nybygg. 

Spesielle kvaliteter:

  • Kort og enkel adkomst til E-18
  • God logistikk og parkering
  • Kort og enkel adkomst til Grimstad bysentrum
  • Nærhet til kunnskapsinstitusjon UIA
  • Ligger i et etablert område med høykompetanse aktører
  • Det er etablert en rekke fellesfasiliteter til benyttelse for leietagere som etablerer seg i området, eksempelvis treningsrom, stor kantine, møterom, Kreativt Møtesenter mm.

Kontakt

Tilbydere

map Tomt til salgs
apartment Bygning til leie
business Bygning til salgs
Arealguiden er en kostnadseffektiv kanal for å nå de som leter etter slike arealer. Har ditt selskap noe å tilby? Les mer om annonsering på Arealguiden.