Østre Agder / Grimstad / Østerhus

Østerhus

Østerskogen

Vi har igjen 8 tomter for salg i denne parsellen. Tomtenes størrelse varierer fra ca 1,9 dekar til ca 2,5 dekar. Vann/avløp og strøm er lagt frem til tomtegrense. Alle tomtene er grovplanert.

Området har vært attraktivt for nyetableringer og resultert i at mange mindre og mellomstore bedrifter har valgt å etablere seg her. Dette i kombinasjon med at større og mer veletablerte bedrifter etablerte seg her for noen år siden, gjør at det blir en god variasjon og sammensetning av ulike typer bedrifter både når det gjelder størrelse, omsetning, antall ansatte og aktivitet.

 

Spesielle kvaliteter:

  • Kort og enkel adkomst til E-18
  • Ligger i et etablert næringsområde
  • Tomtene er lett tilgjengelige

Kontakt

Tilbydere

map Tomt til salgs
apartment Bygning til leie
business Bygning til salgs
Arealguiden er en kostnadseffektiv kanal for å nå de som leter etter slike arealer. Har ditt selskap noe å tilby? Les mer om annonsering på Arealguiden.