Stavangerregionen / Eigersund / Eigersund Næringspark

Eigersund Næringspark

Egersund Næringspark ligger strategisk plassert ved innfallsportalen til Stavangerregionen, ved E 39, like nord for kommunesenteret Egersund.

Egersund Næringspark er strategisk plassert ved innfallsportalen til Stavangerregionen, ved E 39, like nord for kommunesenteret Egersund. Området er trafikknutepunkt også for Bjerkreim, Sirdal, Sokndal og Egersund, med tilhørende stamnett havn. Området består av ca. 600 daa regulert areal som er planlagt for å holde høy kvalitet, med velfungerende tomter og all nødvendig tilhørende infrastruktur. Det består av ytterligere 500 daa areal, avsatt i kommuneplan, som gir gode utvidelsesmuligheter.

I nasjonal transportplan er det lagt inn bygging av firefelts motorvei mellom Kristiansand og Stavanger. Næringsparken har tilhørende sjørelatert eiendom på Langholmen i Egersund, på landsiden, kun en drøy mil unna. Egersund Næringspark er derfor et ideelt lokaliseringssted for de fleste. Men er spesielt velegnet for plasskrevende bedrifter og for de som driver innen logistikk, industri, produksjon og service. Med utgangspunkt i Egersund Næringspark kan en effektivt distribuere til hele regionen og til utlandet. Her vil en ikke møte konflikter i forhold til boliger eller andre etableringer.

Nærmeste havn er Egersund Havn, avstand 14 km, reisetid 15 min. 

Foto: Eigersund Kommune

Kontakt

Tilbydere

map Tomt til salgs
apartment Bygning til leie
business Bygning til salgs
Arealguiden er en kostnadseffektiv kanal for å nå de som leter etter slike arealer. Har ditt selskap noe å tilby? Les mer om annonsering på Arealguiden.