Vestfold / Tønsberg / Vallø

Vallø

Næringsområde ut mot Oslofjorden.

Området ligger på Vallø, cirka 15 minutters kjøretid utenfor Tønsberg. I nabolaget er det noe næring, bolig og mye uberørt areale.

Det ledige arealet er på ca 130 daa. Det er delvis bebygget. 

Vallø (områdene A3 og A10 i arealdelen) – er et transformasjonsområde med et stort utviklingspotensiale, men området har store utfordringer knyttet til infrastruktur. Vallø har en rik historie, og denne kulturarven må ivaretas og synliggjøres inn i prosjektene. Arealet er satt av til kombinert bebyggelse og anlegg (bolig, næring, småbåthavn, havn og grønnstruktur). Boligantallet er veiledende satt til 3 boliger per daa, så dersom alt det bebyggbare arealet blir benyttet til bolig vil det kunne bli opp mot 400 boenheter her.

Utviklingsarealet på Vallø bestør av to områder. Begge er uregulert og det er gjennom kommuneplanens arealdel satt krav til gjennomføring av utredninger i forbindelse med planarbeidet,

Kontakt næringssjef i kommunen for mer informasjon om Sjøsenteret Vallø og Esso sitt område.

Kontakt

Tilbydere

map Tomt til salgs
apartment Bygning til leie
business Bygning til salgs
Arealguiden er en kostnadseffektiv kanal for å nå de som leter etter slike arealer. Har ditt selskap noe å tilby? Les mer om annonsering på Arealguiden.