Drangedal sentrum
Drangedal sentrum ligger ved Preststranda nær midtpunktet i kommunen.
Les mer..
Kåsa-Øverland industriområde
På Kåsa-Øverland ved Neslandsvatn tilbyr Drangedal kommune ca. 60 daa ferdig regulerte næringsarealer.
Les mer..
Stemmen næringsområde
Les mer..
Drangedal kommune
Tore Halvorsen
Næringsutvikler
+47 984 12 859
tore.halvorsen@drangedal.kommune.no