Kjørbekk og Rødmyr
Telemarks største og mest sentralt beliggende handel- og industriområde byr på nye tomtemuligheter og lokaler til leie.
Les mer..
Voll Industriområde og Skien Havneterminal
Skien havneterminal er samlokalisert med Voll industriområde. Havna er tilrettelagt for håndtering av stykkgods, tørrbulk og prosjektlaster. Terminalen tilbyr utleie av lagerkapasitet og areal for lagring.
Les mer..
Myren Næringsområde
Sentralt, langs en av Skiens to hovedinnfartsårer, ligger Myren. Området har en god miks av handel, butikker og offentlig virksomhet som Skatt Sør, Skien brannvesen og Telemark politikammer.
Les mer..
Bjørntvedt
Næringstomter på Bjørntvedt i Skien kommune.
Les mer..
Skien Brygge
Skien Brygge er en forlengelse av Skien sentrum og utvikles til ny bydel for bolig, opplevelse og næring.
Les mer..
Skien Sentrum
Skien er Telemark fylkes administrasjon- og handelssentrum med småbutikker og kjøpesentra. Store boligutbygginger og rehabilitering av næringsbygg i sentrum trekker nytt næringsliv til byen.
Les mer..
Skien Nord
Industriområdet Skien Nord er veletablert med offentlige kontorarbeidsplasser og domineres av jernbanestasjon og Skiens største private industribedrift, ABB.
Les mer..
Skien kommune
Monika Lønnebakke
Head of Economic Development
+47 480 50 316
monika.lonnebakke@skien.kommune.no