Herøya
Herøya er en av de mest allsidige og største industriområder i Norge. Området byr på mange fordeler og gode utviklingsmuligheter for store industriselskaper, leverandørindustri og for gründerbedrifter.
Les mer..
Lønnebakke Næringsområde
Lønnebakke Næringsområde, Langangen i Porsgrunn kommune er under etablering.
Les mer..
Porsgrunn Sentrum
Sjøfartsbyen Porsgrunns sentrum er delt av «ælva» med en øst- og en vestside.
Les mer..
Lundedalen
Byggeklare næringstomter i Porsgrunn nær E18.
Les mer..
Enger Vallemyrene
Næringsarealer med stort utviklingspotensiale mellom E18 og Porsgrunn sentrum i byregionen Grenland.
Les mer..
Campus Porsgrunn
Telemarks største undervisningsmiljø med 2300 studenter, universitetsansatte og forskningsmiljøer - det er en del av Campus Porsgrunn i Grenland. Universitetet i Sørøst-Norge er den største aktør i dette skole- og teknologisenteret i Grenland.
Les mer..
Porsgrunn kommune
Øyvind Solbakken
Næringssjef
+47 905 80 733
oyvind.solbakken@porsgrunn.kommune.no